Yükseköğretim elemanları siyasi partilere üye olabilir mi? Akademik Personel siyaset yapabilir mi?

Yükseköğretim elemanları siyasi partilere üye olabilir mi? Akademik Personel siyaset yapabilir mi?
Yayınlama: 12.11.2023
11
A+
A-


Üniversitelerde öğrencilerin eğitiminden sorumlu kişilerin araştırdığı konuların başında “Yükseköğretim elemanları siyasi partilere üye olabilir mi? Akademik Personel siyaset yapabilir mi?” Geliyor. Detaylar haberimizdedir…

YÜKSEKÖĞRETİM ELEMANLARI SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLABİLİR Mİ?

Anayasanın 68. maddesine göre, yükseköğretim elemanlarının siyasi partilerin merkez organları dışında kalan parti görevleri almalarına izin verilemez ve parti üyesi yüksek öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacakları esaslar kanunla belirlenir.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. Ve 13. maddesi kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlilerin siyasi partilere üye olmasını yasaklarken maddedeki ek fıkra; “Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır” demektedir.

AKADEMİK PERSONEL SİYASET YAPABİLİR Mİ?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 59. Maddesi ise konu hakkında son sözü söyler: “Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler.” Mevzuatta siyasi partilerin merkez organları; büyük kongre, genel başkan ile diğer karar, yönetim, icra ve disiplin organları olarak tanımlanmıştır. Bu durumda yüksek öğretim elemanları siyasi partilerin merkez organlarında görev alabilir ancak il veya ilçe başkanı yada bunların yardımcısı olamaz

Serhıldan Hülakü

3. Sayfa Gündem Politika Güncel Haberler