Tekasür suresi nasıl okunur? Tekasür suresinin anlamı ve fazileti nedir?

Tekasür suresi nasıl okunur? Tekasür suresinin anlamı ve fazileti nedir?
Yayınlama: 01.09.2023
4
A+
A-


Tekasür Suresi Kuran’ı Kerim’in en kısa surelerinden olup 8 ayetten oluşmaktadır. Tekasür kelimesinin çokluk, çoğunluk, fazlalıktır. Peki, Tekasür suresi nasıl okunur? Tekasür suresinin anlamı ve fazileti nedir?

Kuran’ı Kerim’in en kısa surelerinden biri olan Tekasür Suresi, toplam 8 ayetten oluşur. Tekasür kelimesinin anlamı çokluk, çoğunluk, fazlalıktır. 30. ve son cüzde yer alan Sure, Kevser Suresinden önce nazil olmuştur. Ayetlerde çokluk yarışında olan, çocuklarının ve mallarının fazlalığıyla övünen kişiler anlatılır.

Allah’u Teala, Tekasür suresi ile bize dünya nimetlerine aldanmamamızı emreder. Çokluk yarışında olanlar, çocuklarının sayısı ile malı mülküyle ve daha birçok dünyevi şeyle övünür. Halbuki takva sahibi mümin kullar tüm bunların, dünya gibi fani olduğunu bilir. Müslümanların ebedi istirahat yeri ahirettir. ”Bu dünya ahiretin tarlasıdır” hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere, asıl olan ahiret hayatıdır.

Mezarların, evlatların ve evlerin sayısıyla övünmek Cahiliye döneminin adetlerinden biriydi. Toplumda bir kişi ne kadar zengin ise o kadar saygı görüyordu. İslam ile birlikte bu anlayış yıkıldı. Bir kişinin saygıdeğer olması için güvenilir, dürüst ve adil olması gerektiğini anlatan birçok ayet ve hadis vardır.

Tekasür Suresinde, mala mülke ve çokluğa önem verenlerin mutlaka cehenneme gideceği beyan edilir. Dinimizde en büyük günahlardan biri kibirdir. Mümin kullar övünülecek şeylerin peşinde koşmaz. Sadece Allah’ın rızasını kazanmak için çabalar. Bu surenin okunması, kişiyi mal mülk hırsından korur. Fani olan şeylere yönelmesini engeller.

TEKASÜR SURESİ OKUNUŞU

‘’Bismillahirrahmanirrahim Elhakümüt tekasür Hatta zürtümülmekabir Kella sevfe ta’lemun Sümme kella sevfe ta’lemun Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn Le teravünnelcehıym Sümme leteravünneha aynelyakıyn Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym.’’

TEKASÜR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

‘’Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Onları girdikleri çokluk yarışı oyaladı ve kandırdı. Onlar mezarları ziyaret edip kabirleri saymaya başladılar. Fakat iş sandığınız gibi değil! Hayır! Hayır. İş sizin sandığınız gibi değil. Yakında görüp öğreneceksiniz. İş sizin bildiğiniz / zannettiğiniz gibi değil. Ne olurdu biraz düşünseydiniz? Ne olurdu sizi kandırmayacak olan gerçek bir bilgiyle ilim sahibi olsaydınız? And olsun ki size cehennemi göstereceğiz. Çokluk yarışında olanlar cehennemi apaçık bir şekilde görecekler. Din günü, onların her birini verdiğimiz nimetlerden sorguya çekeceğiz.’’