Onur belgesi ve üstün başarı belgesi nasıl alınır? Onur ve üstün başarı belgesi şartları neler?

Onur belgesi ve üstün başarı belgesi nasıl alınır? Onur ve üstün başarı belgesi şartları neler?
Yayınlama: 11.06.2024
3
A+
A-


Karne gününe az bir zaman kaldı. Öğrenciler, onur ve üstün başarı belgesinin nasıl alındığını araştırmaya başladı. Takdir ve teşekkür belgesinin yanı sıra üstün başarı belgesi ile onur belgesini alma şartları araştırılıyor. Peki, Onur belgesi ve üstün başarı belgesi nasıl alınır? Onur ve üstün başarı belgesi şartları neler?

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ŞARTLARI NELER?

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir. Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrenciler okulun iftihar listesinde yer alır.

ONUR BELGESİ ŞARTLARI NELER?

Okul, öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

Onur belgesi ve üstün başarı belgesi nasıl alınır? Onur ve üstün başarı belgesi şartları neler?

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Başarı Puanı Rehber Gündem Eğitim Haberler