MSB İŞKUR üzerinden kamu emekçisi alım ilanı yayınladı. Müracaat sayfası ve koşulları…

Ulusal Savunma Bakanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden kamu emekçisi alacağını duyurdu. 10 farklı vilayette yapılacak olan alımlara müracaat yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları ve alım yapılacak branşta belirtilen ustalık dokümanına sahip olmaları gerekmektedir.

MSB İŞKUR üzerinden kamu emekçisi alım ilanı yayınladı. Müracaat sayfası ve koşulları…
Yayınlama: 11.05.2023
7
A+
A-

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. hususu kapsamında 14 engelli ve 15 terörle uğraşta malul sayılmayacak biçimde yaralananlardan daima emekçi alınacaktır. Müracaatlar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlan 10.05.2023 tarihi prestiji ile yayınlanmıştır. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, ilanın ayrıntıları ve nasıl müracaat yapılacağına dair bilgiler haber7.com’da.

MSB ENGELLİ EMEKÇİ ALIM KADROLARI

 • 2 Lojistik Elemanı,

 • 3 Saraç,

 • 3 Aşçı,

 • 1 Kimya Teknolojisi Teknisyeni,

 • 1 Elektrikçi (Genel),

 • 2 Öteki Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma Çalışanları,

 • 2 Lastik Üretim Teknisyeni.

HANGİ VİLAYETLERDE ALIM YAPILACAK?

Ankara İstanbul
Erzincan Kayseri
Diyarbakır Kocaeli
Muğla Niğde
Balıkesir Afyonkarahisar

 

TMSY EMEKÇİ ALIM KADROLARI

MSB toplamda 15 kişilik Terörle Uğraşta Malul Sayılmayacak Halde Yaralanan Statüsünde aşağıdaki takımlarda emekçi alımı yapacaktır.

 • 1 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı,

 • 1 Aşçı,

 • 1 Bahçıvan,

 • 4 Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane),

 • 1 Tesviyeci,

 • 1 Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı,

 • 5 Öbür Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma Emekçileri,

 • 1 Marangoz.

GENEL MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 2. Son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devletin sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

 4. Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisaki veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

 5. Terör örgütleriyle aksiyon birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

 6. Kamusal haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

 7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).

 8. Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

 9. Başvurunun son tarihi prestijiyle iş gücü taleplerinde belirtilen kısımlardan mezun olmak yahut son müracaat tarihi prestijiyle ilanda belirtilen mesleksel yeterlilik belgesi/ustalık evrakına sahip olmak ve belirtilen öteki özel kuralları sağlamak (Mesleki yeterlilik evrakı yahut ustalık dokümanına hak kazanmasına karşın, son müracaat tarihi prestijiyle evrakı düzenlenmemiş olanlar da müracaat yapabileceklerdir. Fakat, evrak denetimlerinde adayların bu durumu ispatlayıcı evrak ibraz etmeleri gerekmektedir).

 10. Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları ilana Ulusal Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

 11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 12. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) müracaat yapabilir. Birden fazla ilana müracaat yapanlar ile Ulusal Savunma Bakanlığında fiyatları genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan emekçilerden müracaat edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 13. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve müracaat yaptığı meslek kolunda çalışmasında sıhhat istikametinden sakınca bulunmadığına dair sıhhat raporu aranacaktır.

 14. Engelli statüsünde müracaat yapacaklar için; Doğuştan ya da sonradan rastgele bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve toplumsal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama ahenk sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada zahmetleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve takviye hizmetlerine gereksinim duyan şahıslardan tüm beden işlev kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğu sıhhat heyeti raporu ile belgelemiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

 1.  Mesleki Eğitim veren liselerin belirtilen Kol yahut kısmından mezun olmak veya

 2. En az İlkokul mezunu olmak kaydıyla Alım yapılacak Branşta Belirtilen ustalık dokümanına sahip olmak,

DİĞER HUSUSLAR

1.  Açık iş konumları için sözlü/uygulamalı imtihan yapılacaktır. İmtihana açık iş gücü ölçüsünün 4 katı oranında aday kabul edilecektir. İmtihana girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi niyetiyle ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Engelli statüsünde müracaat yapanlar ortasından açık iş gücü ölçüsünün 4 katı asil 4 katı yedek aday kura ile belirlenecektir. Öncelik hakkına sahip olan terörle çaba sırasında yaralanan statüsüne başvuran adaylar ortasından açık iş gücü ölçüsünün 4 katı asil, 3 katı yedek aday kura ile belirlenecektir.

2.  Kura çekimi, Ulusal Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı imtihana girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım bildiri niteliğinde olup adaylara ayrıyeten bildiri yapılmayacaktır.

3. Kura sonucuna nazaran imtihana girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman vb. dokümanları denetim edilecektir. Bu gayeyle imtihana girmeye hak kazanan adaylara evrak denetimi yapılacaktır. Doküman denetiminin yapılacağı tarih ve yer bilgisi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Doküman denetimine asil ve yedek adayların tamamı şahsen katılacaktır. Posta ile gönderilen evraklar sürece alınmayacaktır. Adaylar doküman denetimine gelirken, dokümanların asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

4. Evrak denetimi sonucunda, yanlışlı doküman yahut eksik doküman nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen birinci sıradaki dokümanı tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı imtihana kabul edilecektir.

5. Talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları idarece sonlandırılacaktır.

6. Doküman denetimini ve teslimini müteakip imtihan gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

7. Sözlü/uygulamalı imtihan, adayların başvurdukları meslek koluna ait mesleksel bilgi ve marifetler ile yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. 

8. Kelamlı imtihana girecek tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. İmtihanda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü ölçüsünce asil ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir. İmtihan sonucu https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. İmtihan sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıyeten öteki bir tebligat yapılmayacaktır. 

9. Yapılacak imtihandan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı meslek kolunda” yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun ve çalıştırılamayacağı işler kısmı kesinlikle dolu ve istihdam maksatlı alınmış engelli sıhhat şurası raporu sunmaları istenecek. Tüm bu özelliklere sahip engelli raporu 6331 sayılı Kanunun 15. unsurunun 1. fıkrasının (1- işe girişlerinde), (2- iş değişikliğinde), ve (3- işe dönüşlerinde) ve (4- sistemli aralıklarla) bentleri gereği işyeri doktoru ile iş sıhhati ve güvenliği uzmanı tarafından incelenecek, inceleme sonrası bireye uygundur/uygun değildir raporu düzenlenecektir.

10. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen mühlet içerisinde vazifeye başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme müddeti içerisinde rastgele bir nedenle iş kontratı sona erenlerin, müracaat kaidelerini taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden muvaffakiyet sırasına nazaran işe yerleştirme yapılabilecektir.

MSB İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB tarafından yapılacak olan personel alımları için ‘’BURAYA’’ tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ alt köşesinde yer alan ‘’İşyeri Ünvanı’’ yazan kısma ‘’MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’’ yazarak ilanları ve özel müracaat kurallarını görebilir ve müracaat süreçlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.