Milli Edebiyat dönemi özellikleri neler? Milli Edebiyat sanatçıları, şairleri kimler? Milli Edebiyat dönemi eserleri nedir?

Milli Edebiyat dönemi özellikleri neler? Milli Edebiyat sanatçıları, şairleri kimler? Milli Edebiyat dönemi eserleri nedir?
Yayınlama: 16.10.2023
11
A+
A-


Milli Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatının 20. yüzyılın başlarında milli kimlik ve kültürün önemini vurgulayan bir dönemidir. Bu dönemin eserleri, Türk edebiyatının temel taşlarından biri olmuş ve Türk kültürünün zenginliğini yansıtmıştır. Milli Edebiyat Dönemi’nin önde gelen sanatçıları ve önemli eserleri araştırılmaktadır. Peki, Milli Edebiyat dönemi özellikleri neler? Milli Edebiyat sanatçıları, şairleri kimler? Milli Edebiyat dönemi eserleri nedir? Detaylar haberimizde…

Milli Edebiyat Dönemi’nin temel özellikleri şunlardır:

  • Dilde sadeleşme fikri benimsenmiş verilen eserlerde uygulanmıştır.
  • Yazı dilinde İstanbul Türkçesinin esas alınması gerektiği savunulmuştur.
  • Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden uzaklaştırmaya çalışılmıştır.
  • Türkçede karşılıkları olan Arapça ve Farsça tamlamaların kullanılması reddedilmiştir.
  • Türklerin gerçek şiirinin halk şiiri, millî ölçüsünün ise hece ölçüsü olduğu savunulmuştur.
  • Sözlü,sanatlı söyleyişlerden kaçınılmıştır.
  • Yapıtlarda daha çok yerli ve millî konulara değinilmiştir.
  • Bu dönemde yazarlar ilk kez Anadolu’ya yönelmiş; memleket gerçeklerinden bahsetmişlerdir.
  • Yazarlar Halk edebiyatından yararlanmıştır

Ömer Seyfettin

Ziya Gökalp

Mehmet Emin Yurdakul

Ali Canip Yöntem

Mehmet Fuat Köprülü

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Halide Edip Adıvar

Reşat Nuri Güntekin

Refik Halit Karay

Mehmet Akif Ersoy

Yahya Kemal Beyatlı

Halide Nusret Zorlutuna

Falih Rıfkı Atay

Aka Gündüz

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Mithat Cemal Kuntay

Bu dönemin bazı romancıları konu bakımından ilk kez İstanbul dışına çıkmışlardır. Yazarlar genel olarak konuşma dilini kullanarak toplumsal konular işlemişlerdir. Ayrıca bu dönem şiirinde olduğu gibi roman anlayışında da milliyetçilik teması sık işlenmiştir. Bu dönem romanlarında realizm ve natüralizm akımlarının etkisi görülür.

Dönem romancılarından Halide Edip Adıvar millî mücadeleye katılmış, savaşlarda gösterilen kahramanlıklar ve direnişlerden yapıtlarında bahsetmiştir. Yazarın Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye adlı romanları millî mücadeleden izler taşır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu eserlerinde ülke gerçeklerine eleştirel bir üslupla yaklaşmış, Yaban romanında Kurtuluş Savaşı dönemlerinden bahsetmiştir. Ömer Seyfettin ise Efruz Bey romanında dönemin sahte aydınlarını eleştirmiştir.

Edebiyat Gündem Eğitim Yaşam Kültür Sanat Haberler