Fazla mesai ücretleri ne kadar? Memurların fazla mesai ücretleri 2024’te ne kadar olacak?

Fazla mesai ücretleri ne kadar? Memurların fazla mesai ücretleri 2024’te ne kadar olacak?
Yayınlama: 18.10.2023
3
A+
A-


Fazla mesai ücretleri ne kadar ve memurların fazla mesai ücretleri 2024’te ne kadar olacağı araştırılıyor. Bakanlıkların özel kalem personelleri ile üst birim yöneticilerine ve memurlara ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Fazla mesai ücretleri ne kadar? Memurların fazla mesai ücretleri 2024’te ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Memurların saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda yüzde 87 artışla 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa yükselecek. Bakanlıkların özel kalem personelleri ile üst birim yöneticilerine ise saat başına 10 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

MEMURLARIN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ 2024’TE NE KADAR OLACAK?

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 5 lira 70 kuruş yerine 10 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

ÜST BİRİM YÖNETİCİLERİ

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 10 lira 70 kuruş ödeme yapılacak.

YURTLARDA ÇALIŞAN PERSONEL

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 10 lira 10 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.

Fazla mesai ücretleri ne kadar? Memurların fazla mesai ücretleri 2024'te ne kadar olacak?

İDARİ PERSONEL

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 250 liradan 480 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Memur Zam Gündem Ekonomi Haberler