5-14 yaşta okullaşma oranı OECD’yi geçti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayınladığı ve Türkiye’de eğitim reformlarının değerlendirildiği rapora göre, ülkemizde 5-14 yaş aralığındaki okullaşma oranları yüzde 99’a ulaşarak OECD ortalamalarının üzerine çıktı.

5-14 yaşta okullaşma oranı OECD’yi geçti
Yayınlama: 11.05.2023
11
A+
A-

“Türkiye’de Erişim ve Kalite İçin Eğitim Reformlarının Değerlendirilmesi” adıyla yayınlanan raporda veriler, “eğitime katılım”, “eğitimde fırsat eşitliği”, “eğitim sisteminin niteliği ve performansı” başlıklarında toplandı. Raporun, Türkiye’de farklı yaş düzeylerinde eğitime katılım oranlarının zamanla değişiminin incelendiği ilk bölümüne göre; Türkiye, 5-14 yaş aralığındaki yüzde 99’luk okullaşma oranıyla, yaklaşık yüzde 98 olan OECD ortalamalarının üzerinde seyretti.

3-5 YAŞTAKİ ARTIŞA VURGU YAPILDI
Türkiye’de 3-4 yaş aralığındaki okullaşma oranları ise OECD ortalamasının altında kaldı. Ancak raporda, 2014’ten itibaren Türkiye’de 3-5 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranlarındaki artışa vurgu yapıldı. Bu oranların artırılması için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022’de başlatılan Erken Çocukluk Eğitimi Seferberliği kapsamında oluşturulan 6 bin yeni anaokulu kapasitesinin katkısına dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye’nin son 10 yılda 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitime katılımını en fazla artıran ülke olduğuna da yer verildi.

EĞİTİM REFORMLARINA İLİŞKİN DETAYLI İLK ANALİZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD raporuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Söz konusu rapor, kalite ve erişilebilirlik bağlamında Türkiye’deki eğitim reformlarına ilişkin detaylı analizin yapıldığı ilk rapor. Eğitimdeki fırsat eşitliğini artırma kapsamında özellikle son 20 yılda Türkiye’de devasa projelerin hayata geçirildi. Son yıllarda da okul öncesi eğitime erişimi artırmaya yönelik politika değişiklikleri yaptı. Türkiye’de 5-14 yaş aralığındaki okullaşma oranları OECD ortalamalarının üzerine çıkması eğitim alanında uygulanan kapsayıcı ve erişilebilir politikalar sayesinde yaşandı. Türkiye’nin eğitimdeki başarısı uluslararası mecrada görünür hale geldi. Kaliteyi ve kapsayıcılığı dikkate alan politikalarla Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında eğitimde öncü bir rol üstlenen bir ülke konumuna çıkmasını hedefliyoruz.

Türkiye son 10 yılda 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitime katılımını en fazla artıran ülke oldu. Ortaöğretimde iseyüzde 95’ten yüzde 99’a ulaşma hedefimizin ötesine geçtik. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 99’un üzerine çıkarıldı. Okullaşma oranlarımız, okul öncesi 5 yaşta yüzde 99,9, ilkokulda yüzde 99,5, ortaokul ve lisede yüzde 99,1’e ulaştı.”

MESLEK LİSELERİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM
Diğer yandan mesleki eğitim, raporda en fazla dikkat çekilen alanlardan oldu. COVID-19 salgını sürecinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bazı üretimlere mesleki eğitimin katkısından örnekler verildi, artan üretim kapasitesine vurgu yapıldı.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ
Raporda Öğretmenlik Meslek Kanunu’na da değinildi. İlgili kanunun öğretmenlerin özlük haklarında önemli iyileştirmeler yaptığı vurgulandı. Öğretmen başına ortalama eğitim saatinin kısa sürede 39 saatten 250 saate çıktığı, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen oranlarının büyük ölçüde arttığı ifade edildi.

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.