13 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünün Resmi Gazete atama ve kararları neler? 32337 Sayılı Resmi Gazete atama yeni düzenleme!

13 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI: Bugünün Resmi Gazete atama ve kararları neler? 32337 Sayılı Resmi Gazete atama yeni düzenleme!
Yayınlama: 13.10.2023
7
A+
A-


Resmi Gazete’de yayımlanan son kararlar hakkında detaylar araştırılmaktadır. Bu kararlar, Türkiye’nin hukuki ve idari düzenlemelerini içerir ve genellikle hükümetin alınan kararlarını ve yürürlüğe giren yasaları içerir. 13 Ekim tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan atama ve yeni düzenlemeler merak konusu oldu. Peki, Bugünün Resmi Gazete atama ve kararları neler? Detaylar haberimizde…

TBMM KARARLARI

1393 Hudut, Şümul ve Miktarı Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının, 1701 (2006) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında 31/10/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL’e İştirak Etmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca İzin Verilmesine Dair Karar

1394 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tespit Edilmek Üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekât ve Misyon Kapsamında Yurt Dışına Gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca Verilecek İzin ve Belirlenecek Esaslar Çerçevesinde Bu Kuvvetlerin Kullanılması İçin Verilen İznin Süresinin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 31/10/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kadir Has Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/1 (Değişik İşler), K: 2023/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/32, K: 2023/138 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2023/36, K: 2023/142 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.

Hukuk Gündem Politika Haberler